Sunday, February 19, 2017

banner

እዋናዊ ዛዕባ

ዛንታ ስርሒት ፎርቶ

THE LEGACY OF WEDI ALI ዛንታ ስርሒት ፎርቶ ካልኣይ ክፋል ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ!! ድሕሪ “ናጽነት” ንጉጅለ ጠለማት ህግደፋውያን ካብቶም በዳህቲ ዝነበሩ ፍጻመታት ሓደ ዝነበረ ስርሒት ፎርቶ...

ዛንታ ስርሒት ፎርቶ 2013

THE LEGACY OF WEDI ALI… ዛንታ ስርሒት ፎርቶ 2013 ቀዳማይ ክፋል ብዝተፈላለዩ ቅያታትን ፍጻመታትን ዝተሰነደ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣጸቢቑ ንዘስተባሃለሉ ሰብ፡ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 60 ዓመታት፡ ብውሑዱ...